Հնչութային վերլուծության զարգացման համար նախատեսված խաղ

Երեխաներին  տրվում  են  առարկաների  նկարներ,  որոնց  անվանումներում  կան  որոշակի  հնչյուններ.  առաջարկվում  է  դրանք  լուռ  դասավորել  համապատասխան  խմբերով:  Վարժության  ընթացքում  երեխայի  մեջ  ակտիվանում  են  բառերի  ներքին  պատկերացումները:

Երեխան  առարկաները  բարձրաձայն  անվանելուց  հետո  նկարները  դասավորում  է  համապատասխան  խմբերով:  Այս  վարժության  միջոցով  հնարավոր  է  ստուգել  հնչարտաբերական  օրրրգանների  շարժումների  և  բառի  ձայնային  պատկերների  համակցման  կարողությունը:

Այս  վարժության  միջոցով  ակտիվանում  են  խոսքաշարժողական  և  խոսքալսողական  վերլուծիչները: Читать далее «Հնչութային վերլուծության զարգացման համար նախատեսված խաղ»