Արտաբերական վարժություններ

Արտաբերական  վարժություններ  ըստ Տ.Ա. Կուլիկովսկայայի,  որոնք  զարգացնում  են  արտաբերական  ապարատի  օրգանների  (լեզու, վերին  և  ստորին  շրթունքներ, փափուկ  քիմք, ստորին  ծնոտ,  այտեր )  աշխատանքը: