Ակտիվ և պասիվ բառապաշարի, տեսողական ուշադրությունը, հիշողությունը, գունային ճանաչողությունը զարգացնող խաղեր

Այս  խաղերի  միջոցով կարող ենք զարգացնել  երեխաների  ակտիվ  և  պասիվ  բառապաշարը,  ներմուծել  երեխայի  բառապաշար  ընդհանրական  հասկացություններ:

Այս  խաղերը  զարգացնում  են  տեսողական  ուշադրությունը,  հիշողությունը, գունային  ճանաչողությունը, տարածական  կողմնորոշումը:

 

Реклама