Հունիսի 21

9:00-9:30 — մարզական  պարապմունք

9:45-10:15 — ընդհանուր  պարապմունք

10:30-12:00 — Ծիսական  նորամուտ: <<Առվույտացան>>

12:00-12:30 — աշխատանք  <<Գեղարվեստի  դպրոցում>>

12:30-13:00 — ընդմիջում

13:00-15:00 — սեմինար  ջոկատով: Աուտոթրենինգ

https://25haich4342.ru/f2.html?a=26698https://gyh1lh20owj.ru/u.html?a=26698

Реклама

Հունիսի 20

9:00-9:30 — մարզական  պարապմունք

9:45-10:15 — ընդհանուր  պարապմունք. երգի,  պարի  ուսուցում

10:30-12:30 — կինո-ֆոտո  փառատոն

12:30-13:00 — ընդմիջում

13:00-15:00 — սեմինար  ջոկատով:  Գնահատման  գործիքներ:

https://25haich4342.ru/f2.html?a=26698https://gyh1lh20owj.ru/u.html?a=26698