Հերթապահի օրագիր

Այսօր  Նոր  դպրոց  դիմել  էին  ծնողներ,  ովքեր  ցանկանում  էին,  որպեսզի  երեխաները  հաճախեն  I-ին  դասարան  և    II-րդ  դասա րան:  Դիմել  էին  նաև  ծնողներ,  ովքեր  ցանկանում  էին,  որ  իրենց  երեխան  հաճախի  ամառային  ճամբար:  Աղջիկը  եկել  էր  Ճապոնիայից,  նա  խոսում  էր  հայերեն,  բայց  գրում  էր  ճապոներեն:  Միասին  սկսելով  ճամբարային  առօրյան`  նա  միանգամից  ընկերացավ  սեբաստացիների  հետ: