Ձայնային վարժություններ

Մասնակիցներ`  նախակրթարանի  սաներ,  5 տարեկաններ,  I, II, III-րդ  դասարանցիներ:

Նպատակը`  ձայնային  ապարատի  մարզում,  ձայնային  խանգարումների  (աֆոնիա,  դիսֆոնիա)  կանխարգելում:

Խոսքի  նյութական  հիմքը  ձայնն  է:  Վերջինս  երանգավորում  է  խոսքը,  արտահայտում  մարդու  հուզական  վիճակը,  սակայն  պետք  է  նշել,  որ  բացի  ձայնից  օգտագործվում  են  նաև  խոսքի  դադար,  տեմպ,  ռիթմ,  շեշտվածություն  և  այլն,  որպեսզի  առավել  արտահայտիչ  դառնա  խոսքը: Читать далее «Ձայնային վարժություններ»