Խաղ-վարժություն

Նպատակաուղղված  խոսքային  քամու  ձևավորում.