Վերապատրաստում «Համաշխարհային Առաքելությունների Պատմոս Հիմնադրամի» կողմից

IMG_7736

Հնարավորություն,  որը  մեզ  ընձեռեց  «Մխիթար  Սեբաստացի»  կրթահամալիրը` այն է մասնակցել  «Համաշխարհային Առաքելությունների Պատմոս Հիմնադրամի»  վերապատրաստման  ծրագրին:  Լսելով  այս  հիմնադրամի  վերապատրաստման  ծրագրի  մասին`  նախապես  ծանոթացանք  իրենց  մասին,  թե  ինչպիսի՞  գործունեություն  են  իրականացրել:  Հանդիպման ընթացքում ծանոթացանք և տեղեկացանք հիմնադրամի առաքելության մասին: Ուրախ ենք, որ մենք ևս  դարձանք Ֆիննական կրթական համակարգում գործող ծրագրի մի մասը:

Այս  սեմինարի  նպատակն  էր  մեզ  ներկայացնել  ֆունկցիոնալ  թեստի  շարժողունակության  գնահատումը:  Համաշխարհային Առաքելությունների Պատմոս Հիմնադրամի  վերապատրաստումը  բաղկացած  էր  գործնական  և  տեսական  սեմինարներից:  Առաջին  հանդիպման  ժամանակ  այս  ծրագիրը  համակարգող  Լիլիթ  Ալավերդյանի  հետ  խոսեցինք  և  քննարկեցինք  գնահատման  գործիքների  մասին,  ծանոթացանք  բոլոր  տարիքային  խմբերի  գնահատման  անկետաներին, իսկ  գործնական  սեմինարը  անց  էր  կացնում  հիմնադրամի  տնօրեն  Անելին:  Երեխաների ստանդարտ շարժման ակտիվության գնահատման անկետան կիրառվում է բացահայտելու համար հենաշարժողական զարգացման խնդիրները կամ հապաղումները և պլանավորելու միջամտության ծրագիրը: Անկետան նախատեսված է  դպրոցական տարիքի երեխաների համար և ըստ տարիքային խմբերի՝ 4-6, 7-8, 9-10, 11-12  վարժությունները փոխվում են ու վարժությունից հետո քննարկում ենք յուրաքանչյուր երեխա վարժությունը կատարելիս ինչ դժվարություններ ունի :

Այսպիսով, գործնական  հանդիպումը  մեզ  համար   հետաքրքիր  և  կարևոր  էր,  քանի  որ  այս  հանդիպումից  ստացած  գիտելիքները  և  հմտությունները  մենք  կարող  ենք  կիրառել  մեր  ամոնօրյա  աշխատանքում: