Արևելքի ճամբարակաների ամանորյա տոնախմբությունների ժամանակացույց. դեկտմբերի 25

13:30-14:00- Ճամբարականների  նախապատրատական  աշխատանքներ

14:00-14:30- Ճաշելու  ժամ

14:30-15:30- Ճամբարականների  տոնախմբության  փորձ

16:00-16:30- Ճամբարականների  տոնախմբություն  Արևելյան  դպրոցում