Զգայարանների արահետ. տեսադաս

Նկարահանումը և մոնտաժը՝ Սուսան Ամուջանյանի