Շնչառական վարժություն

capture2 Քոլեջիկներ` 2-4  տարեկաններ:

Реклама

Խոսքային շնչառությունը զարգացնող խաղ

18109629_1362875777125252_681252863_n Նպատակը`  խոսքային  շնչառության  զարգացում:

Դիդակտիկ  նյութեր`  բաժակ,  ռեզինե  ձեռնոց:

Ընթացքը`  Երեխաները  պետք  է  փչեն  բաժակի   մեջ,  այնպես,  որ   բաժակի  վրա  ամրացված  ձեռնոցը  վեր  բարձրանար: