Խոսքային շնչառության զարգացում

IMG_8145

Նպատակը – խոսքային  շնչառության  զարգացում

Մասնակիցներ— Տարատարիք  սովորողներ

Դիդակտիկ  նյութեր – Քարեր,  գնդակներ, բաժակներ:

Ընթացքը – Սովորողները  պետք  է  գնդակները  այնպես  փչեն,  որ  դրանք  ընկնեն  սեղանների  վրա  ամրացված  բաժակների  մեջ:

Շնչառական արահետ

IMG_8009

Նպատակը – Խոսքային  շնչառության  զարգացում

Դիդակտիկ  նյութեր – Գունավոր  թղթից  պատրաստված  ճանածարհ,  փոքրիկ  գնդակներ

Մասնակիցներ – 1-ին  և  2-րդ  դասարանի  սովորողներ

Ընթացքը – Երեխաները  բաժանվում  են  երկու  խմբի,  մասնակիցները  մոտենալով  գունավոր  թղթից  պատրաստված  ճանապարհի  սկզբնակետին,  հրահանգը  լսելով  սկսում  են  փչել  գնդակները  այնպես,  որ  երագծերից  չանցնեն:

Խոսքային շնչառությունը զարգացնող խաղ

18109629_1362875777125252_681252863_n Նպատակը`  խոսքային  շնչառության  զարգացում:

Դիդակտիկ  նյութեր`  բաժակ,  ռեզինե  ձեռնոց:

Ընթացքը`  Երեխաները  պետք  է  փչեն  բաժակի   մեջ,  այնպես,  որ   բաժակի  վրա  ամրացված  ձեռնոցը  վեր  բարձրանար: